ПЛАТФОРМА ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ
Понедељак, 18. Фебруар 2019.

Помоћ


КАКО ПРИСТУПИТИ АКРЕДИТОВАНОМ ТЕСТУ
Најбржи начин да пронађете тест који Вас интересује је да у главном менију изаберете опцију Акредитовани тестови, тиме ћете на екрану добити листу расположивих тестова.  Листа у средњем делу екрана даје пуни назив и скраћени опис за сваки од регистрованих тестова уз ознаку, зелени маркер, за курсеве које сте претходно положили.
Кликом на назив теста у листи, у левом делу екрана добијате основну информацију о ауторима као и о самом тесту. У детаљнији приказ теста улазите кликом на тастер Изабери, где су Вам на располагању све информације везано за акредитацију теста, референце, опциони интерактивни приказ случаја као и за сам тест. Интерактивни приказ случаја је опциони део едукативног материјала који аутор теста може припремити за полазнике и он није саставни део теста нити носи акредитационе бодове.

Да би сте ушли у акредитовани тест кликните на таб Тест а затим на тастер Старт тест. Тест се отвара у посебном прозору и после екрана са упутством имате могућност да почнете са тестирањем. Важно за Акредитоване тестове:
 • То је праволинијска структура, без могућности повратка на претходно питање
 • Свако питање има до 2 - 5 могућих одговора 
 • Само један одговор је тачан
 • Може имати више сегмената – приказа случаја
 • Ако је у тест укључен приказ случаја полазник може да се врати на опис приказа случаја, са сваког питања у овиру тог сегмента, а затим настави тест од питања где је стао
 • За одговор на питање у тесту може, али не мора [за једноставне тестове], да постоји објашњење одговора
 • Корисник на крају теста добија резултат тестирања и могућност да штампа потврду о положеном тесту
 • Систем региструје полазнике који су положили курс, укљућујући остварени резултат, број бодова и датум када је тест успешно завршен 
КАКО НАКНАДНО ШТАМПАТИ ИЗВЕШТАЈ О ПОЛОЖЕНОМ ТЕСТУ
Корисник на крају теста добија обавештење о резултту тестирања и могућност да га одштампа.  Напомињемо, да ово обавештење није потврда о обављеној континуираној едукацији. На основу овог извештаја можете у Српском лекарском друштву да добијете потврду (сертификат) о завршеном тесту са свим неопходним подацима укључујући и број остварених бодова. Извештај о положеном тесту можете одштампати преко опције Мој профил у главном менију, затим у менију профила изаберите Моја аналитика.
 
  
КАКО СЕ РЕГИСТРОВАТИ КАО АУТОР ПРОГРАМА -  ТЕСТА
Да би се регистровали као аутор теста, и тиме добили могућност да поставите тест на систем, потребно је да пошаљете основне информације о претходно акредитованом едукативном програму. Да би дошли до формулара који треба да попуните изаберите опцију у главном менију Мој профил а затим у менију профила изаберите Регистрација аутора. Попуните  и пошаљите формулар. По верификацији од стране удружења добићете имејлом информацију да је Ваш статус аутора регистрован.

Такође, да би могли да активирате тест, односно приказ случаја, неопходно је да урадите уплоад Ваше фотографије. Фотографија треба да буде у .jpg или .png формату, димензија 45x56 пиxела. Уплоад фотографија се ради кроз мени Подаци о кориснику у оквиру секције Мој профил.У случају проблема или да Вам је потребна техничка помоћ молимо да контактирате администраторе система.
 
КАКО ПОСТАВИТИ И АКТИВИРАТИ АКРЕДИТОВАНИ ТЕСТ
Да би регистровани корисник могао да постави акредитациони тест мора претходно да добије статус аутора. Молимо да погледате упутство како се регистровати као аутор програма - акредитационог теста. Са статусом аутора имаћете под мени опцијом Мој профил на располагању ставку Нови тест.
Код уноса садржаја за тест можете користити материјал претходно коришћен за акредитацију, припремљен рецимо у MS Word-у, с тим што морате водити рачуна да се код копирања форматиран текст можда неће у систему интерпретирати на оћекиван начин. Препоручујемо да текст прво копирате са изворног материјала у Notepad текст едитор а затим да га поново копирате у поља за унос у систему.
Акредитациони тест има своју структуру која се код уноса података мора поштовати и хијерархијски уносити:
 1. ЗАГЛАВЉЕ. Први формулар који Вам се отвара на екрану садржи податке везане за акредитацију програма континуиране медицинске едукације која је одобрена од стране Здравственог Савета. Молимо да обратите посебну пажњу да поље Статус промените у Активан тек онда када унесте све податке за тест, укључујући и питања и одговоре, и када проверите и уверите се да тест ради управо онако како очекујете. Једном активиран тест више није могуће мењати, у том случају обратите се администраторима за помоћ. Код првог уноса дакле попуните све податке, оставите Сатус на Неактиван, и притисните тастер Сачувај.
 2. СЕГМЕНТИ. Сваки тест мора имати бар један, основни, сегмент. Сегменти служе да се тест подели у више одвојених целина, рецимо Приказа случаја. Да би сте унели нови сегмент користите опцију Додај сегмент а за измену и брисање имате на располагању иконе у реду са називом сегмента. Поље под називом Приказ случаја није обавезно и служи за унос текста којим се описује сегмент, односно приказ случаја. Садржај који унесете у ово поље биће приказан током тестирања на посебном екрану, као увод у сегмент, уз могућност да се полазници по потреби врате на тај садржај и консултују увод током тестирања. Ако је ово поље празно систем га током тестирања игнорише. Поље Активан број питања представља број питања у том сегменту, од укупног броја акредитованих питања.  Број питања у сегменту, која ћете касније унети, може бити веци од овде унетог броја. У случају да је укупан број унетих питања у сегменту већи од вредности унете у поље Активан број питања, рецимо Активно: 3 а унето 5 питања,  систем ће током тестирања случајним избором и редом бирати 3 од могућих 5 питања за тај сегмент. Ово обезбедјује да полазници током тестирања увек добију различита питања и то различитим редом. Број сегмената по тесту није ограничен.
 3. ПИТАЊА. Сваки сегмент мора имати бар једно тест питање. Да би сте унели ново питање користите опцију Додај питање а за измену и брисање имате на располагању иконе у реду са текстом сачуваног  питања. Број питања по тесту није ограничен.
 4. ОДГОВОРИ. Свако питање у акредитационом тесту мора имати 2 до 5 понуђених одговора и само један одговор може / мора бити означен као тачан. Поље Опис одговора није обавезно за унос а у њега можете унети опис – објашњење одговора. На тај начин полазник ће током тестирања добити информацију и објашњење да ли је и зашто његов одговор тачан или нетачан. Уколико текст описа / објашњења није унет, систем га игнорисе и не приказује током тестирања и полазник нема информацију да ли је дао тачан одговор. Даље, сви одговори једног питања могу имати исто, генеричко, објашњење  сто може олакшати припрему и унос материјала. Предлажемо да код припреме програма едукације водите рачуна да тест поставите тако да или сви одговори имају опис / објашњење или ниједан.
 5. ПРОВЕРА И ИЗМЕНЕ. По уносу комплетног садржаја теста молимо да обавезно проверите како тест функционише. Преко мени опције Акредитациони тест (Мој Профил) добија се листа Ваших програма / тестова. Кликом на прву икону, са десне стране од назива теста у листи, позивате извршавање теста, односно његову валидацију. Евентуалне измене можете направити користећи исту мени опцију, Акредитациони тест. Кликом на назив теста улазите у његов садржај и имате могућност промене.
 6. АКТИВАЦИЈА ТЕСТА. Тек када сте потпуно задовољни како тест функционише треба да промените вредност поља Статус у Активан. Од тог тренутка више немате могућност измене теста који сте поставили.  У случају потребе молимо да контактирате администраторе за помоћ. 
КАКО ПОСТАВИТИ ИНТЕРАКТИВНИ ПРИКАЗ СЛУЧАЈА
Интерактивни приказ случаја је опциони део едукативног материјала који аутор програма може ставити на располагање полазницима курса за лакшу и интензивнију припрему тестирања. Кроз интерактивни приказ случаја полазник пролази кроз један или више примера / случајева и серију питања са објашњењима. На тај начин полазник стиче знање на активан и динамичан начин. Интерактивни приказ случаја не носи акредитационе бодове али као део едукативног материјала, може у систему бити везан за Акредитациони тест. Такодје, за један тест може бити везано више интерактивних приказа случаја.
Да би регистровани корисник могао да постави интерактивни приказ случаја мора претходно да добије статус аутора. Молимо да погледате упутство како се регистровати као аутор програма - акредитационог теста. Са статусом аутора имаћете под мени опцијом Мој профил на располагању ставку Нови приказ случаја.
Код уноса садржаја за приказ случаја можете користити претходно припремљен материјал, рецимо у MS Word-у, с тим што морате водити рачуна да се код копирања форматиран текст можда неће у систему интерпретирати на оћекиван начин. Препоручујемо да текст прво копирате са изворног материјала у MS Notepad текст едитор а затим да га поново копирате у поља за унос у систему.
Као и Акредитациони тест, и Приказ случаја има своју структуру која се код уноса података мора поштовати и хијерархијски уносити:
 1. ЗАГЛАВЉЕ. Први формулар који Вам се отвара на екрану садржи основне податке. Молимо да обратите посебну пажњу да поље Статус промените у Активан тек онда када унесте све податке за приказ случаја, укључујући и питања и одговоре, и када проверите и уверите се да приказ ради управо онако како очекујете. Једном активиран, интерактивни приказ случаја више није могуће мењати. У том случају обратите се администраторима за помоћ. Код првог уноса дакле попуните све податке, оставите Сатус на Неактиван, и притисните тастер Сачувај.
 2. ПИТАЊА. Да би сте унели ново питање користите опцију Додај питање а за измену и брисање имате на располагању иконе у реду са текстом сачуваног  питања. Број питања у приказу случаја није ограничен.
 3. ОДГОВОРИ. Свако питање у Приказу случаја мора имати најмање 2 а највише 4 понудјена одговора и бар један одговор мора бити означен као тачан. Код приказа случаја више од једног одговора може бити означено као тачно, укључујући могућност да су сви одговори тачни. Поље Опис одговора је обавезно за унос и у њега треба унети опис – објашњење одговора. На тај начин полазник ће током едукације добити информацију и објашњење да ли је и зашто његов одговор тачан или нетачан. Таком рада на интерактивном приказу случаја полазник не може да предје на следеће питање док не да тачан одговор на текуће питање. Такодје, полазник у сваком тренутку може да се вати на претходно питање или на сам почетак приказа.
 4. ПРОВЕРА И ИЗМЕНЕ. По уносу комплетног садржаја за приказ случаја молимо да обавезно проверите како он функционише. Преко мени опције Приказ случаја (Мој Профил) добија се листа са називима програма (приказима случаја). Кликом на прву икону, са десне стране од назива приказа у листи, позивате извршавање интерактивног приказа случаја, односно његову валидацију. Евентуалне измене можете направити користећи исту мени опцију, Приказ случаја. Кликом на назив приказа улазите у његов садржај и имате могућност промене.
 5. АКТИВАЦИЈА ИНТЕРАКТИВНОГ ПРИКАЗА СЛУЧАЈА. Тек када сте потпуно задовољни како приказ функционише треба да промените вредност поља Статус у Активан. Од тог тренутка више немате могућност измене приказа који сте поставили.  У случају потребе молимо да контактирате администраторе за помоћ. 
КАКО ПОСТАВИТИ НОВИ АУТОРСКИ ТЕКСТ КАО ЕДУКАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ
Ова платформа тренутно не омогућава да аутор сам постави WЕБ страну са едукативним материјалом. Молимо да припремите комплетан садржај и контактирате администраторе система.
Садржај, поред текста, може да подразумева слике и фотографије, видео материјал, Вашу фотографију у .jpg или .png формату (димензија 45x56 пиxела), лого спонзора и сл.
 
КАКО ИЗМЕНИТИ ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ
Ваше личне податке можете допунити преко опције Мој профил у главном менију. У менију  профила изаберите Подаци о кориснику.Неке податке није могуће мењати па у случају потребе молимо да контактирате администраторе система.